10 MẸO NHỎ THU HÚT VÀ CHINH PHỤC NGƯỜI ĐỐI DIỆN!

1. NẾU BẠN BIẾT TỎNG CÂU TRẢ LỜI ĐẤY LÀ NÓI DỐI:

ĐẦU TƯ CHO BẢN THÂN HÔM NAY MỚI LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ ĐÁNG TIỀN NHẤT CHO TƯƠNG LAI

Tỷ phú đầu tư thế giới Warren Buffett đã từng nói: "

LÀM THẾ NÀO VƯỢT QUA NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP?

Những môn học, những kỳ thi, những kỳ kiểm tra… chưa bao

#Dành cho ngày mới

"It is nothing to die. It is frightful not to live.”

#Victor Hugo

#Nghề nghiệp

#Kỹ năng sống

#Thư viện tài liệu

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

#African proverb

#Có thể bạn quan tâm

"Dream big. Work hard. Stay humble."

#Tổng hợp cho bạn

+5

Design

+430

Kỹ Năng Sống

+236

Nghề Nghiệp

+90

Thư Viện Tài Liệu